Make your own free website on Tripod.com
 

BILGISAYAR DONANIM

DERS NOTLARI

(Tablo Menüsü)

 

 

  

 

HAZIRLAYANLAR :

 

SELÇUK SÖNMEZ

&

FARUK MALTAS

TABLO MENÜSÜ :

 

Tablolar ile İşlem :

 

       Bir tabloyu yaratmak için Tablo / Tablo Ekle menü seçenekleri kullanılabilir. Tablo oluşturmanın bir diğer yoluda araç çubuklarında  üstte gösterilen buton tıklanabilir. Bu düğmeye basın ve basılı tutarak sağa doğru çektiğinizde sütun sayısını aşağı doğru çektiğinizde  de satır sayısını gösteren pencere açılacaktır.

       Bu yöntemle oldukça kolay tablo oluşturabilirsiniz. Aslında bu düğme sadece tablo eklemeye yaramaz , tablo ile çalışırken bu düğmenin görevi de akıllıca değişir.

 

Tabloda Tab Tuşu :

                   Tabloda , Tab Shift    tuşları yardımıyla hücreler arasında kolayca geçiş yapılabilir. Tablo içersinde bir Tab kadar boşluk bırakmak için Ctrl  + Tab tuş kombinasyonunu kullanmanız gerekir. Ayrıca tablonun sonuna yeni satırlar eklemek  Tab tuşu ile çok kolaydır. Son hücrede iken Tab tuşuna basarsanız Word tablonun altına yeni bir satır ekleyecektir.

 

Satır, Sütun veya Tabloyu Seçmek :

       Shift + Yön tuşları ile veya Fare ile dökümanda seçim yapabileceğinizi biliyorsunuz. Tabloda bu yöntemlerle seçme (bloklama) yapılabileceği gibi tabloya özgün yöntemler kullanılarak ta kolayca seçim yapılabilir.

 

Tabloya Satır , Sütun Ekleme ve Silme :

       Altına yeni satırlar eklemek istediğiniz satırı veya yeni sütunlar eklemek istediğiniz yerin sağındaki sütunu seçin. Eklemek istediğinizle aynı sayıda satır veya sütun seçin.

Tab tuşu yardımı ile ekleneceği gibi  Tablo menüsünden Satır / Ekle /Sil menüleri ile de bu görev gerçekleştirilebilir.

 

Hücre Boyutlarını Ayarlamak :

            İstenilen hücre seçildikten sonra Tablo manüsündeki ‘Hücre Yüksekliği Ve Genişliği’ menüsü yardımı ile hücre boyutu ayarlanabilir.

 

Hücreleri Birleştirme :

       Bu işlem için önce istenilen hücreler seçilir ve Tablo menüsünden ‘Hücreleri Birleştir’ menüsü seçeneği kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

 

Tabloya Kenarlık ekleme :

Word belgesinde, tablonun herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, paragrafa veya belgedeki seçilmiş bir metne kenarlık ekleyebilirsiniz. Belgedeki her sayfanın herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, resimli kenarlık (bir ağaç sırası gibi) da dahil olmak üzere, kenarlık ekleyebilirsiniz.

 

Aynı zamanda, çizim nesnesine ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim veya alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık veya çizgi ekleyebilirsiniz.

 

Tabloyu Sayfada Ortalama :

       Sayfa genişliğinin tamamını kaplamayan bir tabloyu sayfanın soluna sağına veya ortasına yerleştirebilirsiniz. Ancak bu işlemi satır ortalamaya yarayan düğmelerle yapamazsınız. Bu işlemi yapmak için Tablo menüsündeki Hücre Yüksekliği Ve Genişliği seçeneğini kullanabilirsiniz.

 

Tablo Birkaç Sayfadan Oluşuyorsa :

       Tablomuz bir sayfaya sığmayacak kadar büyükse tablo bir sonraki tablo bir sonraki sayfaya geçecektir. Tablonun birçok sayfadan oluşması durumunda önemli olan bir diğer olayda bir hücrenin sayfalar arasında kesilip kesilmeyeceğidir.

       Örneğin bir hücrede birkaç satırlık metin varsa bir sonraki sayfaya geçildiğinde bu metnin bir kısmı da bir sayfada  bir diğer sayfada kalacaktır.

 

Tabloyu Bölme ve Birleştirme :

Bir tabloyu bir satırdan itibaren bölmek yani iki ayrı tabloya dönüştürmek gerekebilir. Bu durumda Tablo / Tablo Böl seçeneği kullanılmalıdır. Bu seçenek o anda içinde bulunduğunuz satırdan tabloyu ikiye ayırır. İki ayrı tabloyu birleştirmek için  ise iki tablo arasındaki boşlukları silmeniz yeterlidir.

 

Tabloyu Sırala :

       Bir tablonun içeriği belli kriterlere göre A’dan Z’ye veya Z’den A’ya doğru alfabetik olarak sıralanabilir. Sıralanacak olan tablo seçildikten sonra Tablo / Sırala menü seçenekleri ile pencereye ulaşılır. Burada hangi sütunun sıralanacağı ‘Sıralama Ölçütü’ kutusunda , bu sütundaki bilgilerin türü de (metin / sayı) tür kutusunda belirlenir. Sıralamanın artan mı azalan mı sırada olacağı seçenekler ile belirlenir.

       İki hücre aynı değeri içeriyorsa bu iki hücrenin hangi sütuna göre sıralanacağı da istenirse ‘Sonraki’ çerçevesinde belirlenir.

  

Bir Tabloyu Otomatik Olarak Biçimlendirmek :

F      

 

 

 

 

 

   Tabloyu tıklatın.

 F         Tablo menüsünden, Otomatik Tablo Biçimi'ni tıklatın.

F         Biçimler kutusundan, istediğiniz biçimi tıklatın.

F         İstediğiniz seçenekleri seçin.

 Metni Tabloya Dönüştürmek :

       Tablo mantığı ile girilmemiş birtakım bilgileri tabloya çevirmek mümkümdür. Tabloya dönüştürülen metin seçildikten sonra Tablo / Metni Tabloya Dönüştür seçeneği ile metni tabloya çevirebilmek mümkün olmaktadır.

 

Tabloda Öğe Taşıma Ve Kopyalama :

       Taşımak veya kopyalamak istediğiniz hücre, satır veya sütunları seçin.

Metni yeni bir yere, önceden orada bulunan metni değiştirmeden taşımak veya kopyalamak için, yalnızca hücrenin içindeki metni seçin; hücre sonu imini seçmeyin.

Yeni yerde bulunan metni ve biçimlendirmeyi değiştirmek için, taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni ve hücre sonu imini seçin.

       Seçimi taşımak için, onu yeni konuma sürükleyin.

 

Selçuk SÖNMEZ & Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN