Make your own free website on Tripod.com
 

ViSUAL BASIC

DERS NOTLARI

(Genel Bakıs)

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYANLAR:

Selçuk SÖNMEZ

&

Faruk MALTAŞ

 

 

        Oparatörler

Visual Basic’de matematiksel işlemlerimizi yaptırabilmemiz için aşağıdaki oparatörleri kullanabiliriz.

+             Toplama

-              Çıkarma

*              Çarpma

/               Bölme

\               Tamsayı Bölem

^             Üs yani Kuvvet alma

Mod                Kalanlı Bölme

&            Dizilim Birleştirme

Örnek

Dim Sonuc As Double       'Ondalık sayı tutabilecek bir değişken tanımlanıyor..

Dim Sayı1 As Integer, Sayı2 As Integer        '2 Tane TamSayı değişken tanımlıyoruz..

Sayı1 = 9

Sayı2 = 2                   ' Değişkenlere değer atıyoruz..

Sonuc = Sayı1  +  Sayı2   ' Sonuc 11

Sonuc = Sayı1  -   Sayı2   ' Sonuc 7

Sonuc = Sayı1  *  Sayı2    ' Sonuc 18

Sonuc = Sayı1  /   Sayı2   ' Sonuc 4,5

Sonuc = Sayı1  \   Sayı2   ' Sonuc 4 . Bu işlem çıkan değerin sadece tamsayı kısmını alır

Sonuc = Sayı1  ^  Sayı2    ' Sonuc 81

Sonuc = Sayı1  Mod  Sayı2 ‘ Sonuc 1. Bölme işlemi yapıldı ve sonuc olarak kalanı verdi.

Örnek

Dim Ad As String, Soyad As String, AdSoyad As String

Ad=”Uğur”

Soyad=”Şahin”

AdSoyad = Ad & Soyad           ‘AdSoyad değişkenin değeri “UğurŞahin”

AdSoyad = Ad  & “ “ &  Soyad ‘AdSoyad değişkenin değeri “Uğur Şahin”

Örnek

Dim Kenar As Integer                     ' Tamsayı

Dim Alan as Double, Hacim as Double ' Ondalık Sayı

Alan = Kenar ^ 2                     ‘Karenin alanını hesaplanıyor

Hacim = Kenar ^ 3                         ' Küpün Hacmini hesaplanıyor

Örnek

Karekök hesabı yapmak için Visual Basic’de SQR() kullanılıyor.

 

Dim Sonuc As Double

Dim Tamkare As Integer

Tamkare = 36

Sonuc = SQR(36)             ' Sonuc = 6 olacaktır.

 

Visual Basic’de kullanılan bu oparatörlerde öncelik sırası vardır. Öncelik sıraları aşağıda verilmiştir.

 

( )          ‘Parantez içerisindeki ifadeler önceliğe sahiptir

^            ‘Üs alma

*/           ‘Çarpma ve bölme

\            ‘Tamsayı bölme

Mod              ‘Kalanlı Bölme

+ -         ‘Toplama ve çıkarma

 

Örnek

Dim Sayi As Integer

Sayi= 70 + 80 / 2        ‘Sonuc 110

Sayi= ( 70 + 80 )  / 2         ‘Sonuc 75

 

Selçuk SÖNMEZ & Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN