Make your own free website on Tripod.com
 

Tatvan Meslek Yüksekokulu
Teknik Programlar Bölümü
Harita ve Kadastro

Stratejik planlama, coğrafik şartlara göre düzenleme, tanıma, yerleşim alanı ve şehircilik alt yapı çalışmaları günümüzde gelişme ve ilerlemenin en büyük göstergeleri ve gereğidir. Kişisel ve kurumlar arasında ihtilaf ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü sosyal düzenlemeler arasında düşünülür. Ayrıca imar ve inşalarda estetik bir yaklaşım uzmanlık isteyen bir olgudur. Yüksek okulumuzun harita ve kadastro programı bölgede ve ülke çapında çok az bulunan bölümlerden biridir. Bu anlamda büyük bir açığı kapatma iddiasındadır. Ancak diğer programlarda olduğu gibi bu programda teknik araç, gereç ve laboratuar yetersizliği maalesef haritacılık ve kadastro öğretimimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu programımız, başarısını daha fazla yeterli kalitede ve sayıda öğretim elemanlarından almaktadır. Programımızın kuruluş tarihi yeni olmasına rağmen mezunlarımız, özellikle bölgemizin ve ülkemizin birçok yerinde olmak üzere kendi alanında hizmet vermekle bu açığı kapatmaktadır