Make your own free website on Tripod.com
 

BILGISAYAR DONANIM

DERS NOTLARI

(Görünüm Menüsü)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HAZIRLAYANLAR :

 

SELÇUK SÖNMEZ

&

FARUK MALTAS

 

GÖRÜNÜM MENÜSÜ :

 

Üstbilgiler ve altbilgiler :

 

Üstbilgi veya altbilgi, genellikle belgenin her sayfasının alt veya üst kısmına yazdırılan 3/4 sayfa numarası, tarih veya şirket amblemi gibi 3/4  metin veya grafiklerdir. Üstbilgi üst kenar boşluğuna, altbilgi alt kenar boşluğuna yazdırılır.

Aynı üstbilgi ve altbilgiyi belgenin tamamında kullanabilir veya belgenin bir bölümü için altbilgi ve üstbilgi değişikliği yapabilirsiniz. Örneğin, ilk sayfanın üstbilgisi olarak bir amblemi, sonraki sayfaların üstbilgisi olarak belgenin dosya adını kullanabilirsiniz.

 

Üstbilgi ve altbilgi yaratma :

 

Metin veya grafikler içeren sayfa numaraları, tarih, şirket amblemi, belgenin başlığı veya dosyanın adı, yazarın adı, vb. altbilgi ve üstbilgiler yaratabilirsiniz . Aynı üstbilgi ve altbilgiyi belgenin tamamında kullanabilir veya belgenin bir bölümü için altbilgi ve üstbilgi değişikliği yapabilirsiniz. Örneğin, ilk sayfada benzersiz bir altbilgi veya üstbilgi kullanın veya bu sayfada hiç altbilgi veya üstbilgi kullanmayın. Aynı zamanda, tek ve çift numaralı sayfalar veya belgenin bir bölümü için farklı altbilgi ve üstbilgi kullanabilirsiniz..

Normal :

Bu Görünüm belgenin düz bir kağıt gibi görüntülenmesini sağlar. Belgenin sayfalarının bir çizgiyle ayırarak gösterir. Sayfa kenarlarının, kenar boşluklarını görüntülemez. Sadece yazı alanını görüntüleyen komuttur.

 

Bağlantılı Görünüm :

Bu görünüm kullandığında dosya içerisinde bağlantı varsa bu bağlantılar görüntülenir. Sayfa sütunlara bölünmüş olsa bile tek bir sütun gibi ekranda görünür. Sol tarafta bulunan satırbaşlıları kullanılarak bu başlığın bulunduğu alana geçirmiş olunur.

 

Ana Hat :

Word belgesinin ekran üzerinde gösteriliş biçiminde her bir paragraf için bir gösterge yerleştirilir ve öyle görüntülenmesini sağlar. Ana hat görünümü belge yapısı içerisindeki düzeylerini temsil etmek için belge başlıklarını girintili olarak gösteren görünümdür. Ana hat görünümü belge içinde hareket etmeyi başlıkların göreli önemlerini değiştirmeyi ve başlıkları taşıyarak büyük miktardaki metni yeniden düzenlemeyi  kolaylaştırır.

 

Sayfa Düzeni :

Sayfa düzeni görünümü belgenin yazdırıldığında alacağı görüntüyü gösteren görünümdür. Örneğin, üst bilgiler, Dipnotlar, sütunlar ve çerçeveli nesneler gibi öğeler gerçek konumlarında görünürler. Metni sayfa düzeni görünümü içinde düzenleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, çerçeveli bir nesneyi yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

 

Sayfa kenar boşluklarını değiştirme :

Sayfa düzeni görünümüne veya baskı önizlemeye geçiş yapın.

Sayfanın sağ veya sol kenar boşluğunu değiştirmek için yatay cetvel üzerindeki kenar boşluğu sınırını işaretleyin. İşaretçi çift başlı oka dönüştüğü zaman kenar boşluğu sınırını sürükleyin.

Sayfanın üst ve alt kenar boşluğunu değiştirmek için dikey cetvel üzerindeki kenar boşluğu sınırını işaretleyin. İşaretçi çift başlı oka dönüştüğü zaman kenar boşluğu sınırını sürükleyin.

       Özdeş kenar boşluğu ölçümlerini belirtmek için Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı ve sonra Kenar Boşlukları sekmesini tıklatın. Kenar Boşlukları sekmesinden cilt payı veya karşılıklı kenar boşlukları gibi diğer seçenekleri de ayarlayabilirsiniz.

       Belgenin bir bölümünün kenar boşluklarını değiştirmek için metni seçin ve sonra Sayfa Yapısı iletişim kutusu, Dosya menüsünde Kenar Boşlukları sekmesinden kenar boşluklarını ayarlayın. Uygula kutusundaki Seçili Metin'i tıklatın. Word otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarlı metinden önce ve sonra kısım kesmesi ekler. Belgeniz zaten kısımlara bölünmüşse bir kısmı tıklatabilir veya çoklu kısımlar seçebilirsiniz ve sonra yönlendirmeyi değiştirebilirsiniz.

 

Sayfa yönlendirmesini seçme :

F         Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı seçin ve sonra Kağıt Boyutu sekmesini tıklatın.

F         Yönlendirme'nin altındaki Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

 Belgenin bir bölümünde sayfa yönlendirmesini değiştirmek için sayfaları seçin ve sonra yönlendirmeyi her zamanki gibi değiştirin. Uygula kutusundaki Seçili Metin'i tıklatın. Word kısım kesmelerini yeni yönlendirmeyle birlikte otomatik olarak sayfalardan önce ve sonraya ekler. Belgeniz zaten kısımlara bölünmüşse bir kısmı tıklatabilir veya çoklu kısımlar seçebilirsiniz ve sonra yönlendirmeyi değiştirebilirsiniz.

 

Asıl Belge :

Belgenin asıl bir belge gibi görüntülenmesini sağlar. Resimler nesneler ve çizimler görüntüye gelmez.

 

Araç Çubukları :

Belge üzerinde çeşitli işlemler yapmak için kullanılan araç çubuklarını ekleyip, kaldırmak için kullanılır.

 

CETVEL : Ekran üzerindeki cetvelin görüntülenmesini veya iptal edilmesini sağlar.

BELGE BAĞLANTILARI : Bağlantılı görünüm komutuyla aynı görünümü verir.

DİPNOTLAR : Dipnot yazmak için kullanılacak bir pencere açılmasını ve  dipnot bilgilerinin buradan takip edilmesini sağlar.

AÇIKLAMALAR : Yazılan belge üzerinde yazıcıdan çıkmasını istediğimiz bir takım haşiye, özel not bilgilerinin yazılmasını ve takip edilmesini sağlayan pencereyi açar.

TAM EKRAN : Dosyanın tam ekran  olarak görüntülenmesini sağlar. ESC tuşuna veya ekrandaki “tam ekranı kapat” düğmesi tıklandığında belge normal haline gelir.

YAKINLAŞTIR : Belgenin ekranda daha küçük veya daha büyük olarak görüntülenmesini sağlar.

 

EKLE MENÜSÜ :

Dipnot veya Son not :

 

 

 

 

 

F         Not başvuru imini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

F         Ekle menüsünden Dipnot'u tıklatın.

F         Dipnot veya Sonnot'u tıklatın.Notu dipnot bölmesine yazdıktan sonra, yazmanıza devam etmek için belge üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.

 

 

Belgeye Sayfa Numaraları Ekleme :

 

 

 

 

 

       Sayfa numaralarını ya Ekle menüsünden Sayfa Numaraları komutunu kullanarak ya da Üst bilgi ve Alt bilgi araç çubuğu üzerindeki Sayfa Numaraları simgesini kullanarak ekleyebilirsiniz. Her iki durumda da, sayfa numaraları sayfanın üstündeki veya altındaki üst bilgi veya alt bilgiye eklenir.

Üst bilgi ve alt bilginizin yalnızca sayfa numaraları içermesini istiyorsanız Sayfa Numaraları komutu en kolay yöntemdir. Sayfa Numaraları komutu sayfa numaralarını özelleştirme için de birkaç seçenek sağlar. Örneğin, içerik tablosu için Roma rakamları (i'den v'ye kadar gibi) ve belgenin geri kalanı için Arap rakamları kullanabilirsiniz (1'den 35'e kadar gibi).

 

Belgeye Ek Açıklama Ekleme :

 

F         Hakkında açıklama yapmak istediğiniz metin veya öğeyi seçin veya metnin sonunu tıklatın.

F         Gözden Geçirme araç çubuğundan Açıklama Ekle'yi    tıklatın.

F         Ekranın altındaki açıklama penceresine açıklama metnini yazın.

Not : Bilgisayarınızda bir ses kartı ve bir mikrofon varsa, sesli açıklamaları kaydedebilirsiniz. Kalem donatılı bir sisteminiz varsa, kalem açıklamaları da ekleyebilirsiniz.

 

Metne Resim Eklemek :

 


Yapılan bir Word belgesine resim eklemek için Ekle menüsünden “Resim Ekle” seçeneği tıklatılarak aşağıdaki pencereden istenilen resimler seçilerek belgeye aktarılabilir.

 

       Küçük Resim Galerisi'nden küçük resim veya resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca diğer programlardan veya konumlardan aldığınız resmi veya fotoğrafı da ekleyebilirsiniz. Küçük resim eklediğinizde, görüntüyü çizim nesnelerine dönüştürebilirsiniz ve nesneleri düzenlemek için Çizim araç çubuğu üzerindeki seçenekleri kullanabilirsiniz. Örneğin, doldurma veya çizgi renklerini değiştirebilir, parçaları yeniden düzenleyebilirsiniz veya görüntüleri birleştirebilirsiniz . Bir resim seçtiğinizde Resim araç çubuğu, resmi kırpmak, resme kenarlık eklemek, parlaklık ve karşıtlık ayarlarını yapmak için kullanabileceğiniz seçeneklerle birlikte görüntülenir. Resim araç çubuğu görünmüyorsa, resmi sağ fare düğmesiyle tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Resim Araç Çubuğunu Göster'i tıklatın.

NOT: Varsayılan olarak, Word alınan resimleri kayan resimler olarak ekler. Çizim katmanına eklenen kayan resimleri sayfa üzerine, metin veya diğer nesnelerin önüne veya arkasına yerleştirebilirsiniz. Kayan resmi doğrudan metnin içine veya ekleme noktasına yerleştirilen satır içi resmine dönüştürmek için, resmi seçtikten sonra, Biçim menüsünden Resim'i tıklatın. Konum sekmesinden Metnin üstünde kaydır onay kutusunu temizleyin.

 

Metne Artalan Eklemek   :

F         Word belgelerinizi ve Web sayfalarınızı daha ilgi çekici hale getirmek için, onlara zikzak doku gibi farklı türde artalanlar ekleyebilirsiniz.

F         Çevrimiçi görünüm için Word belgelerine ve Web sayfalarına renkler ve dokular ekleyebilirsiniz.

F         Çevrimiçi görünüm için Word belgelerinde resimleri artalan olarak kullanabilirsiniz.

F         Belgenin yalnızca yazdırılan sayfalarında görünen bir fligran yaratabilirsiniz.

 

Ekle menüsünde yer alan diğer seçenekler ise şunlardır :

KESME:Üzerinde çalışılan belgenin istenilen kısmına bilgi yazmayı engellemek için bu kısma kesme koyulur.

 

EKLE:

Sayfa Sonuna : Eğer çalışılan bilgi ile dolmadan yeni bir sayfaya geçilmek isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Sütun Sonuna : Sütun biçiminde yazı hazırlanırken seçilen yazının diğer bir sütunda çıkması isteniyorsa  bu seçenek işaretlenir.

Bölüm Sonu: Yazının yeni bölümden başlaması isteniyorsa seçeneklerden bir tanesi seçilir.

 

KONUM : Sayfa numarasının yerleşimini belirleyen seçme listesidir. Sayfa numarası alt bilgi veya üst bilgi olarak verilebilir.

HİZALAMA : Sayfa numarasının sayfadaki konumunu belirleyen seçenektir.

 

SAYFA NUMARALANDIRMA:

Önceki Bölümden Devam Et:Eğer belge birden fazla bölümden meydana geliyor ve her bölümde numaralama işlemi yeniden başlamıyorsa bu seçenek işaretlenir.

Başlangıç:Üzerinde çalışılan bölüm veya belgeyi 1’den farklı bir sayı ile başlatmak istiyorsa bu seçenek işaretlenir.

 

TARİH VE SAAT: Belgenin istenilen yerine Tarih ve Saat bilgisi ekler. Diyalog kutusunda bulunan Tarih ve Saat biçimlerinden biri seçilip, tamam butonuna tıklanır. Böylece imlecin bulunduğu yere Tarih ve Saat ekler.

OTOMATİK METİN: Belge içerisinde çok sık kullanılan metin veya şekilleri her seferinde yazmak yerine bu işlemleri otomatik metine yaptıra biliriz. Otomatik metin diyalog kutusu açıldığında yazı kutusuna yazılan sıkça metinler girilir. Listeye ekle butonuna tıkladıktan sonra yazılan metin listeye eklenir. 

ALAN: Word ortamında kullanılan birtakım değişken veya özel amaçlı bilgilerin belge içerisine imlecin bulunduğu noktaya yerleştirilmesini sağlar.

SİMGE: Klavyede olmayan bazı simgeleri  ve özel işaretleri belgeye eklemek için kullanılan komuttur. Açılan diyalog kutusundan istenilen simge seçilip ekle butonuna tıklandığında seçilen simge imlecin bulunduğu yere eklenir. İstenilirse bu simgeler için kıs ayol tuşları bile verilebilir.

ÇAPRAZ BAŞVURU : Hazırlanan belgedeki bir konuyu başka bir sayfaya, şekle ve tabloya yönlendirmek için kullanılır. Örneğin, “Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi 100. sayfada bulabilirsiniz” gibi ifade kullanmak için kullanılır.

RESİM : Önceden hazırlanmış ve kaydedilmiş bir resim dosyasını çalıştığınız belgeye eklemek için kullanılan seçenektir.

OTOMATİK ŞEKİL : Belgeye önceden hazırlanmış bazı şekiller eklemek için kullanılan komuttur. Otomatik şekil araç çubuğu altındaki çizgi tiplerinden biri seçilip belgeye eklenir.

WORDART : Wordart ile değişik tipteki yazıları belge içerisine eklemek  için kullanılır. Wordart çalıştırıldıktan sonra ekrana Wordart galerisi diyalog kutusu gelir. Burdaki yazı biçimini seçip tamam düğmesine tıklama yapıldığı zaman Wordart metnini düzenle diyalog kutusu gelir. Yazı bu ekrana yazılıp Tamam düğmesine tıkladığımız zaman istediğimiz biçimdeki yazı belgeye eklenir.

METİN KUTUSU : Üzerinde çalışılan belgeye veya bir resmin içine bir kutu içerisinde metin eklemek için kullanılan komuttur. Metin kutusu komutuna tıklama yapıldıktan sonra istenilen yere bir kutu çizilip, bu komutun içerisine yazı eklenir.

DOSYA : Belge içerisine bir dosya eklemek için kullanılan komuttur.

NESNE : Grafik, Resim, Denklem veya başka bir programa ait bir öğenin belgeye eklenmesini sağlar.

YER İMİ : Yazılan belge içerisine  imlecin bulunduğu yere bir isim vermeyi sağlar.

Selçuk SÖNMEZ & Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN