Make your own free website on Tripod.com
 

GRAFIK ANIMASYON

DERS NOTLARI

(Dosya islemleri)

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYANLAR:

SELÇUK SÖNMEZ

&

FARUK MALTAŞ

 

DOSYA iSLEMLERi

                                      Çalışılan işlerin kaydedilmesi ya da  çalışılmak üzere işlerin açılması için Menü  Çubuğu'ndaki File (Dosya)

                                       menüsü kullanılmaktadır. Mouse ile menüdeki File seçeneğine tıklandığı zaman dosya menüsü açılacaktır.

                                      Burada şu an için bizi ilgilendiren New, Open, OpenAs, Save, Save As, Save A Copy, Place, Export ve

                                      Import gibi dosya transfer seçenekleri olacak

 

                                 Yeni Bir Resim Belgesi Oluşturmak

  
          

                                                                Bunun için File menüsünden New seçeneğini seçtiğiniz zaman, karşınıza oluşturacağınız yeni

                                                                  resim belgesinin özelliklerinin belirtileceği aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Name ile

                                                                  belirtilen kısım yanına belgenin dosya adının girilmesi gerekiyor. İsim verilmemesi

                                                                 durumunda daha sonra kayıt sırasında da adlandırma yapılabilir. Onun hemen altında yer

                                                                 alan bölüm ile resim dosyasının boyutları cm, inch, pixel, point, picas ve column olarak ve

                                                                 çözünürlüğü de pixel/cm ya da pixel/inch olarak belirttikten sonra, renk modu da RGB,

                                                                  CMYK, Grayscale, Bitmap, Lab Color olarak mode kısmından ayarlanabiliyor. Si   beyaz bir resim üzerinde çalışılacaksa, Grayscale uygunken renkli bir resim için diğer seçenekler tercih edilmeli. Özellikle çalışılan iş profesyonel olarak matbaada basılacaksa, daha uygun bir mode olan CMYK tercih edilmelidir. Bu işlemler yapılırken oluşacak belgenin kaplayacağı alan da yukarıda temsili olarak belirtilecektir. Contents menüsünden arka plan rengini de beyaz, seçili renk ya da saydam olarak ayarlayıp, OK tuşuna tıkladığınız zaman, istenilen özelliklerde bir belge çalışma alanı üzerinde oluşacaktır.

                                                                 Varolan bir resim belgesinin açılması


                                                                 Düzenleme yapmak için sabit diskinizde bulunan bir dosyanın açılabilmesi gerekiyor ve

                                                                 bunun için yine File menüsü içinde iki adet seçenek yer alıyor: Open ve Open As. Eğer

                                                                 açmak istediğiniz dosyanın uzantısı yani formatı (gif, jpg, bmp, pcx, tif, tga gibi) belli ise,

                                                                 Open seçeneğini kullanarak bu dosyaları açabilirsiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra,

                                                                 karşınıza gelen pencere içinden bakılacak yer kısmında resim dosyasını sabit diskinizde

                                                                 bulun, seçin ve daha sonra da Open(aç) tuşuna basarak yükleyin. Eğer dosyanın uzantısı

                                                                 yoksa ya da değiştirilmişse, ama türü biliniyorsa, bu durumda Open As seçeneğinin

                                                                 kullanılması gerekir. Yine Open seçeneğinde olduğu gibi, dosya sabit diskte bulunduktan

                                                                 sonra, dosya açılmadan önce, bu sefer altta yer alan Open As seçeneğinin yanından

                                                                 dosyanın türünün belirlenmelidir. Böylelikle Photoshop'un tanıyamayacağı dosya formatı kullanıcı tarafından belirtilmiş olur ve dosya açılabilir.

 

Çalışılmış dosyaların kaydedilmesi

 

Üzerinde değişiklik yapılmış dosyaları kaydetmek için File menüsünde 3 ayrı seçenek yer alıyor: Save, Save As ve Save A Copy. Özellikle üzerinde çalışılan resim dosyasının başka bir kopyası yoksa, Save seçeneğinin kullanılmasından kaçınılması gerekir. Çünkü Save seçeneği çalışılan dosyayı tekrar aynı adla eski dosya üzerine kaydedecektir. Save As seçeneği ile ise dosyaya farklı bir ad verme imkanı doğmuş oluyor. Save As denildiği zaman açılan pencereden dosyayı kayıt edeceğiniz klasörü ve dosya adını seçtikten sonra, altta yer alan

                                                          Save As seçeneği yanından hangi formatta kayıt edileceğinin belirtilmesi ve Save (Kaydet)

                                                          tuşuna tıklanması kayıt için yeterli oluyor. Seçilecek kayıt formatlarının sayısı ise, doğrudan

                                                         çalışılan dosyada katman katman olup olmaması ve renk modu ile doğrudan ilintili. Belirli renk

                                                         modlarında çoğu format kapalı duruma geçerken, katmanlar ile çalışma durumunda tek açık

                                                        olan format ise Photoshop'un kendi formatı olan PSD'dir. Bu gibi durumlarda çalışılan dosyanın

                                                        yapısını bozmadan istenilen formatta kayıt yapabilmek için Save A Copy seçeneğinin

                                                        kullanılması gerekiyor. Bu seçenek ile birlikte açılan pencerede en altta yer alan "Flatten Image"

                                                        ve "Don't Include Alpha Channels" kutucuklarının işaretlenmesi ile istediğiniz formatta kayıt

                                                         şansına tekrar kavuşulabiliyor.  

Tüm kayıt pencerelerinde yer alan "Save Thumbnail" kutucuğu ise resim dosyası ile birlikte ön izlemesinin de kaydedilmesini sağlıyor. Böylece Photoshop içinden Open ya da Open As pencerelerinde dosyaların seçimi durumunda, açılmadan alt kısımda bir ön izlemesi yer alabiliyor.

 

 

 

Selçuk SÖNMEZ- Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

                                                                                                                                                                               GERİ DÖN