Make your own free website on Tripod.com
 

ViSUAL BASIC

DERS NOTLARI

(Genel Bakıs)

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYANLAR:

Selçuk SÖNMEZ

&

Faruk MALTAŞ

 

 

Değişken Tanımlama

Visual Basic’de degişken tanımlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Tanımlanacak degişkenlerin ilk karakteri mutlaka bir harf ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler; harflerden, rakamlardan, alt çizgi karakterinden oluşabilir. Degişken isimlerinde noktalama işaretlerini, matematiksel ve mantıksal ve karşılaştırma operatörleri kullanamayız. Visual Basic’de kullanılan anahtar sözcükler, nesne adları, özellikler değişken adı olarak kullanılamaz. Degişken isimleri 255 karakter uzunluğunda olabilir. Degişken tanımlarken Visual Basic’te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanomlanırken saklayabileceği veri türünün belirtilmesi hafızada ayrılacak miktarının belirli olmasını sağlar. Eger degişkenlerin tipini belirtmeden bir kullanım yaparsak bu değişkenlerin Variant tipinde olduğu kabul edilir. Bu da hafızada gereksiz yer kaybına sebep olur.

 

Örnek

Private Sub Form_Load()

Dim Ad As String

Dim Maas As Currency

Dim D_tarihi As Date

Dim Adres As String

Dim Sira As Integer

End Sub

 

Burada görmüş olduğunuz gibi 5 adet değişken tanımlanmaktadır. Ad String tipinde, Maaş Currency tipinde, D_tarihi Date tipinde,  Adres String tipinde, Sira ise Integer tipinde bir değişkendir.

Örnek

Private Sub Form_Load()

Dim Ad As String , Soyad As String

Dim Maas As Currency

End Sub

Const

Bunlar program içinde değeri degiştirilemeyen sabitlerdir. Public ve Private tipinde sabitler tanımlanabiliilir. Public sabitlere tüm modüller içinden ulaşılabilir. Private türündeki sabitler ise sadece tanımlandıkları modül içersinde geçerlidirler.

 

Const Sehir=”İstanbul”

Const Ulke="Turkey"

Const Posta_Kodu=34650

Const Tel_Kod=212

Static

Bir prosedür içerisinde oluşturulan değişken prosedür çalıştığı sürece değerini korur. Prosedur sona erdiğinde ise değişken yokolur. Sürekli değerini koruyabilen yerel değişkenler oluşturabilmek için Static deyimi kullanılır.

 

Private Sub Command1_Click()

Static i As Integer

i = i + 1

MsgBox i & ". Denemeniz."

End Sub

Type - End Type Yapısı

Type yapısını kullanarak, programcı farklı veri tiplerini kullanarak kendi veri yapısını oluşturabilir. Bu C dilindeki Struct yapısına benzetilebilir. Bu yeni veri tipine record adı verilir. Herhangi bir modülün General Declarations kısmında aşagıdaki gibi bir tanımlama yapabiliriz.

 

Type Ogrenci

Ad As String *10

Soyad As String *12

Not As Byte

Kredi As Integer

End Type

 

Öğrenci veri tipi toplam hafızada 25 Byte yer kaplamaktadır. Bu veri tipini kullanmak için Öğrenci tipinde değişkenler tanımlamak gerekmektedir.

 

Private Sub Form_Load()

Dim A As Ogrenci

Dım B As Ogrenci

'Bu degıskenlere bilgi atamak aşagıdaki şekildeki gibidir.

A.Ad="Ali"

A.Soyad ="Armer"

End Sub

Selçuk SÖNMEZ - Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN