Make your own free website on Tripod.com
 

BILGISAYAR DONANIM

DERS NOTLARI

(Biçim Menüsü)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HAZIRLAYANLAR :

 

SELÇUK SÖNMEZ

&

FARUK MALTAS

 

BiÇiM MENÜSÜ

 

Büyük / Küçük  Harfe Dönüştürme :

Değiştirmek istediğiniz metni seçin.

F         Biçim menüsünden Büyük/Küçük Harf Değiştir'i tıklatın.

F         İstediğiniz büyütme/küçültme seçeneğini tıklatın.

       Uzunca bir doküman acelece noktalama işaretlerine dikkat etmeden tamamını büyük ve küçük olduğunu kabul edelim. Karşımıza gelen pencerede istenilen yazım şekli seçildikten sonra ‘Tamam’ düğmesi basılarak işlem tamamlanır.

 

Kenarlık ekleme :

Word belgesinde, tablonun herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, paragrafa veya belgedeki seçilmiş bir metne kenarlık ekleyebilirsiniz. Belgedeki her sayfanın herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, resimli kenarlık (bir ağaç sırası gibi) da dahil olmak üzere, kenarlık ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda, çizim nesnesine ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim veya alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık veya çizgi ekleyebilirsiniz.

 

Kenarlık kaldırma :

Belgedeki bir sayfa, paragraf veya seçilmiş metnin herhangi bir kenarında veya tüm kenarlarında bulunan kenarlıkları kaldırabilirsiniz.

Tabloda, tek veya çok sayıdaki hücreden, satırdan veya sütundan kenarlıkları kaldırabilirsiniz. Örneğin, tablonun içindeki yatay kenarlıkların tümünü değil, bir kısmını kaldırabilirsiniz.

Aynı zamanda, çizim nesnesinden ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim ve alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık kaldırabilirsiniz.

 

Yazı tipini Değiştirme :

Varsayılan yazı tipi, etkin şablona dayalı yeni belgelere uygulanır.

F         Biçim menüsünden Yazı Tipi'ni tıklatarak yandaki pencereden istenilen değişiklikler yapılabilmektedir.

F         Varsayılan yazı tipine uygulamak istediğiniz seçeneği seçin.

F         Varsayılan'ı tıklatın.

Belgeniz kullanmak istediğiniz özelliklerle biçimlendirilmiş metin içeriyorsa, işleme başlamadan önce bu metni seçin. Seçili metnin biçimlendirmesi, iletişim kutusunda seçilecektir.

 

Biçim Menüsünde Yer Alan Diğer Seçenekler İse Şunlardır :

PARAGRAF : Yazı içerisindeki herhangi bir veya birden fazla paragrafın sayfa kenar boşluklarına ayarları veya cetvele göre düzenlenmesini sağlar. Açılacak diyalog kutusu şu şekildedir.

SEKMELER : Belge üzerinde sekme duraklarını ayarlayan bir komuttur.

SÜTUNLAR : Belge sütunlar şeklinde yazılıyorsa bu sütunlara ilişkin tanımların yapılmasını sağlar.

BAŞLANGICI BÜYÜT : Bir paragraf içerisindeki ilk kelimenin ilk harfinin büyük ve diğer harflerin punto ile yazılmasını ve paragrafın diğer satırlarının bu büyük puntolu harfin yanında yazılmasını sağlar.

MADDE İMİ VE NUMARALANDIRMA : İmlendirilmiş veya numaralandırılmış paragrafların nasıl biçimlendirileceğini tanımlar.

BAŞLIK NUMARALANDIRMA : Başlık stilleri ile yazılmış ve numaralandırılmış metinlerin nasıl biçimlendirileceğini tanımlar.

OTOMATİK BİÇİM : Bir veya birden fazla biçimleme özelliğinin bir araya getirilmiş haline biçem denir. Belgeyi otomatik olarak biçimlendirmek için bu komuttan yararlanılır.

BİÇEM GALERİSİ : Belgenin daha önceden oluşturulmuş bir şablon dosyasına benzetilmesini sağlar.

BİÇEM : Tanımlanmış bir biçemi siler, değiştirir veya yeni bir biçimlendirme yapmamızı sağlar.

ARTALAN : Belge için arka plan rengi seçmek için kullanılır.

 

 

Selçuk SÖNMEZ - Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN