Make your own free website on Tripod.com
 

Tatvan Meslek Yüksekokulu
Teknik Programlar Bölümü
Elektrik
 

Elektrik; 21. yüzyılın en önemli konuları olan elektronik, haberleşme ve bilgisayar teknolojisinin kendisinden türediği temel bilim dalı ve meslektir. Başka bir deyişle Elektrik; elektriğin üretilmesi, kontrol altına alınması, iletilmesi ve dağıtılması, aynı zamanda ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili bilimdir. Programımızın amacı; elektrik mühendisi ile elektrik teknisyeni arasında tekniker unvanı ile ara eleman yetiştirmektedir. Programda her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması, tesisat ve dağıtım projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya yönelik eğitim ve öğretimi yapılır. Mezunlarımız, elektrik malzemeleri üreten fabrikalarda, üretim birimlerinde diğer fabrikaların teknik ve bakım birimlerinde, Tedaş, Teaş, Telekom, Bayındırlık ve iskan bakanlığı gibi kamu kurumları ile kendilerine ait atölye ve iş yerlerinde rahat iş imkanı elde edebilmektedirler. Ayrıca bu programımıza fazla rağbet olması nedeniyle ikinci öğretimli programımız da açılmıştır.